Rozkaz NKO ZSSR z 28. júla 1942 č. 227: Rozdiel medzi revíziami

d
dve chyby, ktoré som tu objavil
(-nz)
d (dve chyby, ktoré som tu objavil)
mesto Moskva
 
Nepriateľ vrhá na front stále nové sily a neberúc ohľad na svoje ťažké straty sa tlačí vpred, prebíja sa dovnútra Sovietskeho zväzu, obsadzuje nové oblasti, pustoší a ničí naše mestá a osady, znásilňuje, lúpiokráda a vraždí sovietske obyvateľstvo. Boje prebiehajú v oblasti Voroneže, na Done, na juhu pri bránach Severného Kaukazu. Nemeckí okupanti sa prebíjajú k Stalingradu, k Volge a chcú za každú cenu obsadiť Kubáň, Severný Kaukaz s ich ropným a obilným bohatstvom. Nepriateľ už obsadil Vorošilovgrad, Starobeľsk, Rossoš, Kupjansk, Valujki, Novočerkassk, Rostov-na-Done, polovicu Voroneže. Časť vojsk Južného frontu, nasledujúc panikárov, opustila Rostov a Novočerkassk bez vážnejšieho odporu a bez rozkazu z Moskvy, čím na svoje zástavy vrhla hanbu.
 
Obyvateľstvo našej krajiny, ktoré sa k Červenej armáde správa s láskou a úctou, v ňu stráca vieru. Mnohí preklínajú Červenú armádu za to, že zanecháva náš národ pod jarmom nemeckých utláčateľov, a sama pri tom uteká na východ.
b) sformovať v oblastiach armád 3 – 5 dobre vyzbrojených uzáverových jednotiek (po 200 ľudí v každej), umiestniť ich bezprostredne za nespoľahlivé divízie, aby v prípade paniky a dezorganizovaného ústupu jednotiek divízií zastrelili na mieste panikárov a zbabelcov, aby tí za sebou nestrhávali poctivých vojakov divízií, a tým im pomohli splniť svoju povinnosť voči Vlasti;
 
c) sformovať v oblastiach armád 5 až 10 (podľa situácie) trestných rôt (po 150 až 200 ľudí v každej), kam budú poslaní obyčajní vojaci a nižší veliteliapoddôstojníci, ktorých obvinili zo zbabelosti a nespoľahlivosti, rozmiestniť ich na najnebezpečnejších úsekoch armád a dať im možnosť krvou zmyť svoje zločiny voči Vlasti.
 
3. Veliteľom a komisárom zborov a divízií:
42

úprav