Ohlas slovenských kultúrnych pracovníkov z Tatranskej Lomnice z 31. 08. 1940 s prihlásením sa k zásadám nacizmu (tzv. Lomnický manifest): Rozdiel medzi revíziami