„Židovský zákon rovný pre celú republiku.‟ Vyhlásenie predsedu vlády Jozefa Tisa z 9. februára 1939: Rozdiel medzi revíziami