Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom: Rozdiel medzi revíziami