Prejav Juraja Záriša na mítingu na námestí SNP 23. 11. 1989

Údaje o texte
Titulok Prejav Juraja Záriša na mítingu na námestí SNP 23. 11. 1989
Autor Juraj Záriš
Zdroj Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)
Licencia PD SK

Volám sa Záriš Juraj, som odborný asistent Stavebnej fakulty SVŠT. Som jednateľom Verejnosti proti násiliu. V týchto dňoch som intenzívnejšie so študentmi ako kedykoľvek predtým. My, pedagógovia, sedíme s nimi celé hodiny a diskutujeme. Vidím však, že mnohí učitelia za študentmi zaostávajú. Nerozumejú, alebo nechcú rozumieť ich túžbe po slobode. Majú strach o svoje postavenie a nie sú ochotní stotožniť sa s ich požiadavkami. Ak nám leží na srdci budúcnosť národa, jeho morálne zdravie, ak nechceme stratiť v očiach svojich žiakov kredit vysokoškolských pedagógov, nebráňme nášmu prirodzenému cíteniu prejaviť sa. Naše povolanie nám nedovolí ostať v pokryteckej neutralite. Je veľmi dôležité pomôcť a poradiť študentom najmä dnes. Budúcnosť potrebuje schopných ľudí, s veľkým rozhľadom, nie polotovary.

Učitelia a nepedagogickí pracovníci vysokých škôl, buďme solidárni v týchto pohnutých a pre budúcnosť rozhodujúcich dňoch s našimi študentmi, pochopme ich a pomôžme im.