Správa o odstúpení Ľudovíta Haraksima z funkcie podpredsedu Výboru MS 27. 10. 1990

Údaje o texte
Titulok Správa o odstúpení Ľudovíta Haraksima z funkcie podpredsedu Výboru MS 27. 10. 1990
Licencia PD SK

Citované poľa: denník Verejnosť 30. októbra 1990

Vzdal sa funkcie v MS

Bratislava - Svojej funkcie podpredsedu Výboru Matice slovenskej sa v sobotu 27.10.1990 vzdal PhDr. Ľudovít Haraksim, CsC. Po oboznámení sa s textom Stanoviska Výboru MS k uzákoneniu spisovného jazyka, ktoré bolo prijaté na zasadnutí Výboru MS už v jeho neprítomnosti, vystúpil z tohto orgánu MS. Svoje rozhodnutie odôvodňuje nesúhlasom so súčasnou činnosťou MS. Zároveň podpísal Výzvu občanom Slovenska, ktorú prijalo viac, ako 600 účastníkov zhromaždenia v Umeleckej besede dňa 27. 10. 1990 a doteraz ju podpísali ďalšie stovky občanov.