Protokol z konferencie vo Wannsee: Rozdiel medzi revíziami

d
opravy
(nový text)
 
d (opravy)
|}
 
II. Na začiatku oznámil veliteľ Bezpečnostnej polície a SD SS-Obergruppenführer Heydrich, že ho ríšsky maršal menoval zmocnencom pre prípravu konečného riešenia židovskej otázky v Európe a poukázal na to, že táto porada sa zvolala preto, aby sa objasnili základné otázky. Želanie ríšskeho maršala, aby mu bol zaslaný návrh organizačných, vecných a materiálnych otázok so zreteľom na ko-nečnékonečné riešenie židovskej otázky v Európe, vyžaduje predbežne spoločné rokovanie všetkých ústredných orgánov, ktoré sú na týchto otázkach bezprostredne zúčastnené, na koordináciu línie.
Hlavné vypracovanie konečného riešenia židovskej otázky, bez ohľadu na zemepisné hranice, zostane ústredne sústredené v rukách ríšskeho vodcu SS a veliteľa nemeckej polície (veliteľa Bezpečnostnej polície a SD).
 
Vplyv židov na všetkých územiach ZSSR je známy. V európskej časti žije asi 5 miliónov, v ázijskej približne 1/4 milióna židov.
Rozdelenie židov usadených v európskej častí ZSSR bolo asi takéto:
poľnohospodárstvo 9,1 %
robotníci v mestách 14,8 %
obchod 20,0 %
štátni zamestnanci 23,4 %
slobodné povolania, zdravotníctvo, tlač, divadlo, atď. 32,7 %
divadlo, atď. 32,7 %
 
Po dobu konečného riešenia sa majú židia posielať na práce na Východ, pod príslušným vedením. Práceschopní židia sa privedú do týchto oblastí vo veľkých kolónach, oddelene podľa pohlavia. Budú pracovať na stavbe hradských, pričom ich nepochybne veľká časť zmizne prirobeným úbytkom.
42

úprav