Preambula Upraviť

My, národ slovenský, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie a pamätajúc na skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, na dedičstvo svojich predkov, na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a na historický odkaz Veľkej Moravy, sa My, občania Slovenskej republiky, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, usilujeme formou priamej demokracie - vlády ľudu, o trvalú mierovú spoluprácu s ostatnými štátmi a ľudmi tejto planéty, o záruky slobodného života, o rozvoj duchovnej kultúry a spoločenského blahobytu. My, občania Slovenskej republiky sa uznášame na tejto ľudovej ústave: