Prejav vo viedenskom rozhlase 12. marca 1939 (Ferdinand Ďurčanský)

Údaje o texte
Titulok Prejav vo viedenskom rozhlase 12. marca 1939 (Ferdinand Ďurčanský)
Autor Ferdinand Ďurčanský
Zdroj Karol Sidor, Takto vznikol Slovenský štát, vyd. Odkaz, Bratislava, 1991, str. 139
Licencia PD SK

Slováci, gardisti!

Ako je vám známe, na Slovensku vyvinula sa situácia tak, že naši najlepší ľudia, osvedčení ľudáci a poslanci Slovenského snemu sa zatýkajú, internujú alebo žalárujú, Iní musia sa schovávať, keď sa nechcú zriecť politickej činnosti práve v tomto vážnom okamihu slovenského národa. Slobodná politická reč je na Slovensku nemožná. Je kontrolovaná v tlači a v rozhlase ozbrojenými Čechmi v uniformách. Z našich vedúcich mužov ponechali na slobode len tých, od ktorých Praha očakáva, že príjmu riešenie, nanútené nášmu národu bajonetmi. Praha spolupracuje s tými ľuďmi, od ktorých očakáva, že bez ohľadu na mŕtvych a ranených ešte aj dnes budú hľadať východisko v rámci právneho poriadku tej republiky, ktorú zastupujú Česi. Slovenský národ neuspokojuje sa však s polovičatosťami a bezprávím a neurobí lo. Má dosť nerozhodnosti a polovičatosti. Potrebujeme konečné a nášmu slovenskému národu zodpovedajúce riešenie. Takémuto riešeniu v najkratšom čase dôjde.

Strážte slovenské národné záujmy, buďte trpezliví a rozhodní. Každý nech sa stará o to, aby moc Slovenska bola len v slovenských rukách, aby poriadok, moc a disciplinovanosť len Slováci reprezentovali a aby v rozhodujúcej hodine, ktorá môže prísť v každom okamihu, na Slovensku len Slovák bol pánom. Boja sa nebojte, obetí sa nebojte, buďte rozhodní a trpezliví!

Slováci, gardisti!

Hodina, na ktorú čakáte, veľmi skoro udrie. Buďte pripravení!

Na stráž!