Vyhlásenie VPN a OF z 3. decembra 1989

Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie VPN a OF z 3. decembra 1989
Zdroj Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)
Licencia PD SK

Občianske fórum v Čechách a na Morave a Verejnosť proti násiliu na Slovensku vyjadruje svoje presvedčenie, že federálna vláda, ktorú dnes vytvorili, nie je vládou novou. S nádejou dodávame, že zatiaľ nie je vládou novou. Všetci vieme, že naša krajina potrebuje v tejto situácii vládu, ktorá sa musí opierať o podporu verejnosti. Ináč nemôžeme vôbec pracovať. Práve preto zdôrazňujeme, že sa v dnes vytvorenej vláde vôbec neprihliadalo na primerané zastúpenie nestraníkov, že táto vláda nie je vládou odborníkov, ako sa sľubovalo. Že na kľúčových miestach hospodárskych ministerstiev a podpredsedov vlády zodpovedných za hospodárstvo nedošlo k zmenám. Povedané úhrnom, zásadná premena vlády nebola uskutočnená. Takto zložená vláda, súdime, s novou koncepciou v skutočnosti nemôže prísť. A to ani vtedy, ak by úprimne chcela.

OF a VPN vyjadrili svoje predstavy o tom, z akého okruhu by mali byť vybraní minister národnej obrany a minister vnútra. Túto predstavu zastávame i naďalej. Aj keď nevylučujeme, že schodným riešením by mohlo byť nové vymedzenie funkcie štátnej bezpečnosti. Dôležité je aj, komu bude v budúcnosti podriadená. Federálna vláda nech súčasne uváži, či by mohla vyjsť v ústrety našim predstavám o menovaní námestníkov oboch ministrov. Napokon očakávame, že ministerský predseda príde v tomto smere sám s pozitívnymi návrhmi.

OF a VPN trvajú na tom, aby z vlády, ktorá dnes bola konštituovaná, odišli ministri Johanes a Krumnikl. Doterajší minister zahraničia nepreukázal v poslednom čase schopnosti hľadať novú podobu československej zahraničnej politiky v meniacom sa európskom kontexte. Sklamal na medzinárodných fórach, na ktorých sa rokovalo o dodržiavaní ľudských práv u nás. Minister palív a energetiky vo svojom odbore rozvíjal koncepciu, ktorá krajinu vyčerpáva, ničí životné prostredie a neprípustné ju zaťažuje do budúcnosti.

Pokiaľ ide o dalšie hospodárske odvetvia, OF a VPN sú presvedčené, že dnes menovaní členovia vlády, ktorých mená už dlhšiu dobu poznáme, nie sú dostatočne kompetentní. Terajšia zostava vlády jednoducho nemôže byť definitívna.

OF a VPN budú starostlivo sledovať jej budúce kroky a veľmi pozorne preštudujú jej programové vyhlásenie. Konštatujeme, že predseda vlády začal riešiť domácu krízovú situáciu. Máme na mysli najmä vyjadrenie vlády o pobyte cudzích vojsk na našom území. Pripomíname, pravda, aj nedávne premiérovo ubezpečenie o tom, že sa pripravuje urýchlená zmena branného zákona, nová úprava práva zhromažďovacieho a spolčovacieho i tlačového, že sa počíta so zrušením štátneho dozoru nad cirkvami.

Z ústavoprávneho hľadiska nemôžeme vláde vyhlasovať dôveru či nedôveru. Možno nám napriek tomu porozumie. Dôveru jej môžeme dať až po jej zásadnej premene. Komunistická strana musí vyvodiť všetky dôsledky z toho, že stratila dôveru verejnosti a že nemá v tejto krajine žiadnu vedúcu úlohu. Zloženie novej vlády s nadpolovičnou väčšinou komunistov tejto skutočnosti nezodpovedá.

3. decembra 1989, 20.00 hod.

Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu